Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben speelt het weer en de staat van de velden ons weer parten. Het bestuur pikt feedback van de leden zeker op en wil ook duidelijk maken dat we proberen deze vervelende situatie op te lossen. Hier zijn we al enige tijd mee bezig richting gemeente, echter is de noodzaak tot een fundamentele aanpak daar nog niet voldoende doorgedrongen. We hebben besloten dit te intensiveren. Hier horen jullie binnenkort ook meer van.

Laten we het probleem eerst omschrijven; op de trainingsvelden blijft veel modder en water liggen en gezien het voornamelijk windstil is, drogen de velden niet. Doordat de velden langdurig vochtig blijven (ook als het niet regent) loopt men het risico de velden helemaal kapot te spelen als er toch getraind wordt. Laat staan dat trainen in de modder niet prettig is. Tevens is, door achterstallig/tekortgeschoten onderhoud, de kwaliteit/robuustheid van de trainingsvelden erg achteruit gegaan t.o.v. voorgaande jaren.

Hoe lossen we dit op? Helaas moeten we mededelen dat er gewoonweg geen adequate korte termijn oplossing is.

Als eerste zullen, na dringend contact met de gemeente, de velden volgende week geprikt, bezand en gesleept worden. Het water kan dan makkelijker weglopen en er zal minder modder zijn. Als het weer meezit kunnen we dan weer trainen, echter is dit geen lange termijn oplossing.

Ten tweede zullen de velden zoveel mogelijk ontzien moeten worden, maar aan de andere hand willen we er zoveel mogelijk gebruik van maken. Daartoe heeft het bestuur besloten dat we de trainingen gaan verdelen onder het mum ‘beter één keer trainen dan helemaal niet.’ We willen het 1e en 2e elftal op de bespeelbare delen van de velden laten trainen. Om de overige seniorenelftallen niet ongelijk te behandelen, zal eenmaal per week de zaal in Eijsden beschikbaar gesteld worden op kosten van de club. We begrijpen dat dit niet voor iedereen geheel dezelfde situatie schept, maar we hopen toch iets te kunnen betekenen in een situatie waar onze handen gebonden zijn. Verder willen we jullie wijzen op de fitness ruimte, waar jullie uiteraard gebruik van kunnen maken.

Als laatste zoeken we naar een lange termijn oplossing. Helaas ligt deze niet in onze handen. Lange termijn betekent in dit geval dat de velden grondig gerenoveerd moeten worden. Het bestuur doet er alles aan om uit de huidige situatie te komen en willen er nogmaals op wijzen dat jullie feedback welkom is. Graag willen we dan ook al jullie ideeën, opmerkingen en klachten over de velden verzamelen; graag sturen naar secretaris@vvkeer.nl (o.v.v. ‘feedback velden’).
Samen maken we ons standpunt sterker.

Wij, als bestuur, raken ook gefrustreerd van deze voortslepende kwestie en zijn helaas afhankelijk van de verhuurder van ons complex: de gemeente Eijsden-Margraten. Vertrouwende op jullie begrip hiervoor en vertrouwen dat we alle middelen aanwenden om hieruit te geraken.

De trainingssituaties zullen tot na de winter als volgt aangeduid worden:

1. Groen. Alle trainingen gaan door.
2. Geel. Gedeeltelijk trainen (1e/2e veld, 3e/Da1/Da2 vergoeding voor zaal).
3. Rood. Alle trainingen worden afgelast

Het bestuur.