Kunstgras versie 3

Beste leden,

Namens het bestuur hebben Raymond en Boy met de gemeente Eijsden-Margraten een vervolggesprek gehad over de velden; daarover willen we jullie graag op de hoogte houden.

De begroting van de gemeente Eijsden-Margraten is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.
Hierin is budget gereserveerd voor de aanleg van kunstgrasveld(en) op een aantal volgens de gemeente potentiële locaties, waaronder VV Keer.

De komst van en kunstgrasveld bij VV Keer is momenteel verder afhankelijk van een paar factoren.

Als eerste het onderzoek van de KNVB betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Dit is inmiddels afgerond en het rubber wordt niet als schadelijk geacht, waarmee het eerste punt als afgehandeld kan worden beschouwd.

Als tweede volgt nog in het eerste kwartaal van 2017 het resultaat van een zogenaamde QuickScan die de gemeente laat uitvoeren voor ons complex. Hierin zal onder meer gekeken worden waar en in welke vorm een kunstgrasveld het beste kan worden aangelegd. Hieromtrent levert het bestuur nog een bezettingsschema van onze huidige situatie aan en ook zullen we uitgenodigd worden om onze verdere input te leveren bij dit onderzoek.

Als dit onderzoek is afgerond volgt de prioritering door het College van B en W in het 2e kwartaal van 2017. Bij goedkeuring hiervan zal de gemeente in het derde kwartaal van 2017 een bestek opstellen, een programma van eisen schrijven en een aanbestedingsprocedure volgen, waarna in het vierde kwartaal van 2017 de opdracht door de gemeente kan worden gegund.
In 2018 kan dan worden begonnen met de daadwerkelijke aanleg van een kunstgrasveld.

Jullie zien dat dit proces nog wat voeten in de aarde heeft, maar wel gestaag vordert. Verder heeft de gemeente het onderhoudsbudget voor 2017 verhoogd.
Onze inspanningen zijn dus niet voor niets geweest en beginnen zich te lonen! Uiteindelijk is het ons doel om de club nog gezonder te maken door ons beter te kunnen weren tegen slechte weersomstandigheden. Ook draagt de aanleg van een kunstgrasveld er toe bij dat VV Keer nadere invulling kan geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid zoals omschreven in ons beleidsplan.

Dank voor jullie geduld tot nu toe!
Wordt vervolg…

Vriendelijke groeten,

Het bestuur.