Overlijdensbericht Henk Spronck

Keer neemt afscheid van Henk Spronck.

Afgelopen vrijdag is ons zeer gewaardeerde lid Henk Spronck ons ontvallen. Henk was jarenlang actief betrokken bij VV Keer en daarom ook Lid van Verdienste.
De crematieplechtigheid vindt plaats donderdag 12 september 15.30 uur in het Crematorium van Walpot in Eijsden, Pisartlaan 8. Wij zullen Henk daar samen gedenken en de mooie herinneringen die VV Keer koestert aan Henk met u delen.

Bestuur VV Keer

Nieuwe voorzitter

Bericht van het bestuur:

Beste mensen,

Het bestuur wil met gepaste trots haar beoogde nieuwe voorzitter aan u voorstellen. Onze eigen clubman, Etiënne Korff. Etiënne wil graag zijn kijk op de zaak met u delen, alvorens u hem straks op het Rabo Volksfeest zelf kan aanspreken.

Etiënne:

Na 11 jaar penningmeester te zijn geweest en de weg mee afgerond te hebben naar de opening van het kunstgrasveld, werd deze taak voor mij er meer een van “op de winkel passen”. Mede daarom stopte ik afgelopen jaar als penningmeester. De winkel VV Keer draait voortvarend, het ledenaantal groeit tegen de algemene trend in en de sfeer binnen de club is geweldig te noemen. Recent zaten we bij elkaar met een aantal echte clubmensen te spreken over de toekomst van de club. De conclusie is dat het goed gaat en het vooral zaak is dit te handhaven. Daarnaast liggen er een aantal zaken die aangepakt dienen te worden. Een club die toekomst wil hebben, moet kritisch blijven naar zichzelf en blijven bouwen aan een gezonde toekomst. Mij werd de mogelijkheid geboden om de rol van voorzitter op me te nemen, in elk geval tot de jaarvergadering. Dan zal ik me verkiesbaar stellen. Het bestuur stemde hier vorige week woensdag unaniem mee in. Gisteren, vrijdag 16 augustus bespraken we samen de laatste details over de toekomstige bestuursaanpak.

Ik zie het als een uitdaging om VV Keer voort te laten gaan zoals het gaat en met name de positieve lijn door te zetten. Daarnaast stel ik mij ook als doel bestuursvergaderingen functioneel te laten zijn met nog meer verantwoordelijkheden bij leden en commissies; alles in de gemoedelijke sfeer die Keer altijd gekend heeft.

Spelen er zaken, wil je dingen veranderen, wil je sparren? Ik ben een toegankelijk persoon die vooral wil bereiken dat iedereen het naar de zin heeft en Keer boeiend en bloeiend blijft, maar minder strak dan het misschien weleens geweest is. Dus spreek me aan, liefst persoonlijk. Uiteraard gaat het bestuur mij daar bij helpen, evenals leden die het voetbaltechnische (waar ik niet in thuis ben) op zich zullen nemen. We doen het samen! Ook zal ik veel leden willen spreken de komende tijd om op te halen wat er speelt, wat goed gaat of wellicht nog beter kan. Maar de gezelligheid van Keer en onderlinge sfeer én de kwaliteit van de club daar mogen de leden vertrouwen in hebben. Die gaan we samen behouden en de voorzitter is daar slechts een schakeltje in.

Voor degenen die me niet kennen, ik woon op de Limburgerstraat (de VV Keer hoek), werk bij Rabobank in de beleggingen, ben vooral sportief bezig als fietser (race, mtb, cyclocross) en ben vrijgezel.

Namen onthoud ik soms wat slecht en ik delegeer niet graag, maar ik vraag wel graag om hulp.

Sportieve groet, 
Etiënne Korff

Voorzitter stopt.

Op de bestuursvergadering van 10/7/19 heeft onze voorzitter Raymond Partouns helaas besloten wegens persoonlijke overwegingen terug te treden uit zijn functie.

Wij bedanken Raymond voor zijn tomeloze inzet, professionele aanpak en passionele beleving waarmee hij de afgelopen jaren aan het roer van onze club heeft gestaan.

Tot nader order zal Roel Dreesen aanspreekpunt van het bestuur zijn.

Bestuur VVKeer

Trainer selectie 2019

Beste leden,

De trainersgesprekken zijn afgerond en zowel vanuit het bestuur als de trainers is er positief gereageerd op een verdere samenwerking. Het contract van hoofdtrainer Erik Stulens zal dan ook voor komend seizoen verlengd worden. Tevens zullen de reguliere samenwerkingen met alle andere trainers ook voortgezet worden.

Het bestuur kijkt er naar uit om met de voltallige staf nieuwe sportieve prestaties neer te zetten en de club op de goede weg te houden.

Het bestuur.

Benoeming tot erevoorzitter

 

Dinsdag 9 oktober jl. was het dan eindelijk zo ver: Harrie Loyson en zijn echtgenote Assie werden in het zonnetje gezet voor 20 jaar voorzitterschap van VV Keer.

Harrie trad 2 jaar geleden af en werd toen door de jaarvergadering beloond met het erevoorzitterschap. Hiervoor reikten Etienne Korff en Hub Prevoo namens VV Keer een beeldje uit en een mooie bos bloemen voor Assie. De KNVB, in de persoon van ambassadeur Karel Knaps, wilde Harrie graag belonen met de Gouden Speld van de KNVB, een onderscheiding die niet velen uitgereikt kregen. De onderscheiding ging gepaard met een oorkonde en een bos bloemen van de KNVB.

Samen met de zonen van Harrie en neef Jordi Geijselaers vierden we deze bijzondere avond met koffie en vlaai en herinneringen aan de mooie momenten die Harrie en wij samen beleefden.

Mochten jullie een trotse oud-voorzitter op ons complex een wedstrijd zien bezoeken, schroom dan niet hem te feliciteren met deze bijzondere, terecht verdiende, onderscheidingen.

 

Het bestuur.

Jubileumfeest 22 sept 2018

Bij deze wil het bestuur de feestcommissie heel hartelijk bedanken voor het organiseren van de geweldige jubilarissenavond van 22 september jl. Met maar liefst 15 jubilarissen in ons midden, had de feestcommissie een grote taak voor de boeg, die ze met verve vervuld hebben. Bedankt!!

Daarnaast bedankt het bestuur nogmaals alle jubilarissen; de vele uren werk die jullie in de club gestoken hebben, hebben de club gemaakt tot wat zij nu is! Bedankt! Een extra woord van dank aan Helinda Nelissen-Weijermans en Roger Custers, die op deze avond tevens benoemd zijn tot Lid van Verdienste van R.K.V.V.Keer.

We hopen dat jullie allen het lidmaatschap nog lang mogen voortzetten en dat jullie genoten hebben van de viering en de enorm gezellige feestavond!

 

Bekijk hier de foto’s

Rabovolksfeest “Dankjewel”

Volksfeest 2.0: “Veer houwwe good gedag!”

 

Enkele weken geleden schreven we vanuit VVKeer correspondentie “veer zaote uns te deenke”. Over hoe we het tanende bezoekersaantal van het Rabo Volksfeest te lijf konden gaan en tegelijkertijd het Volksfeest in een nieuw jasje konden steken.

Nou leef luij, veer houwwe good gedag!”

Voor alle bezoekers van het Volksfeest 2.0 zal het onderstaande bericht overbodig zijn. Iedereen die het nieuwe Volksfeest meegemaakt heeft kan namelijk terugdenken aan een geweldig geslaagd weekend, boordevol plezier, sport en natuurlijk een drankje en een hapje. Voor diegenen die er niet waren: “mieljaar, deer heb gèt gemis!”

Volksfeest-zaterdag stond in het teken van het Jeu De Boules en het VSF toernooi. Men heeft heerlijk ontspannen een Boule kunnen werpen, of juist het zweet op het voorhoofd gehad in een onverbiddelijke voetbalcompetitie. De uiteindelijke winnaars die de bonnenprijs uit het vuur sleepten waren de teams “Robert Mingels” en “F.C. Sossa” voor het Jeu de Boules en VSF Toernooi respectievelijk.

Na sport en plezier hoort natuurlijk een gezellige, gezamenlijke afsluiting. Jong en oud wisselden de voetbalkicksen voor hun dansschoentjes, waarna Erwin het dak eraf zong! Wat een avond! De gezellige tent, het podium en de tap dichtbij, voetjes van de vloer en dansen op de tafels, alles klopte aan deze geweldige soirée.

Volksfeest-zondag stond in het teken van onze toekomst: de jeugd! Papa, mama, opa en oma konden vandaag even bijkomen van zaterdag onder het genot van koffie en vlaai, terwijl de kinderen zich ongeremd konden uitleven op allerhande springkussens, wipwappen, stormbanen en waterspelen. Dit alles onder begeleiding van de Jo19.

De club verheugt zich gezamenlijk al op de volgende editie. Ongetwijfeld zal deze editie, met alle feedback die we verzameld hebben, alleen nog maar succesvoller worden. We hopen u dan wederom te mogen verwelkomen.

Het bestuur wil bij deze graag iedereen bedanken die dit nieuwe Volksfeest 2.0 tot een succesverhaal hebben omgetoverd. We bedanken de organisatie en coördinatie voor hun inzicht, het lef om iets nieuws te proberen en hun tomeloze inzet!  We bedanken het enorme schare aan vrijwilligers die de organisatie hebben bijgestaan met opbouwen/afbreken, spelleiding, tappen, bonnen en eetcorner. We bedanken onze sponsoren, die dit feest financieel mogelijk hebben gemaakt. En als laatste bedanken we alle bezoekers, eenieder die aanwezig was, Jeu de Boules heeft gespeeld, vanuit een Keerder straat of -vereniging aan het VSF toernooi heeft deelgenomen, als jeugdlid heeft geklommen en geklauterd, of gewoon genoten heeft van het festijn. “Bedaank, bedaank, bedaank!”

“Vèr zien ös volgend jaor!”