“Op de training”

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent (ca. 5 minuten voor aanvang).
 • Indien je verhinderd bent zorg je ervoor dat de trainer op de hoogte is.
 • Wees behulpzaam tijdens de training en laat niet alles over aan de trainer, ook na afloop.
 • Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit.
 • Tijdens de training vindt geen debat plaats met de trainer over de oefenstof.
 • Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn.
 • Wangedrag naar medespelers en trainer is verboden.
 • Na afloop van de training is het wenselijk dat iedereen een douche neemt. Dit geldt alleen voor de A, B en C elftallen.
 • Spelers gedragen zich fatsoenlijk in de kleedkamer voor en na de training.
 • Na afloop van de training is het gebruikelijk dat men het sportcomplex verlaat, dit i.v.m. verantwoordelijkheden van de trainers.

“Wat te doen bij een wedstrijd”

 • Bij aanvang van de competitie wordt er aangegeven wie er moet rijden voor de wedstrijd. Indien men verhinderd is moeten de ouders voor vervangend vervoer zorgen.
 • De jeugdspeler dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. De verzameltijd wordt bepaald door de trainer en leider van het betreffende team. Indien de speler te laat is, zonder geldige reden, wordt hij bestraft met een extra wisselbeurt.
 • Indien je verhinderd bent, zorg je ervoor dat de trainer hiervan minimaal twee dagen van te voren op de hoogte is.
 • Bij twijfel van een afgelasting dient de speler contact op te nemen met de leider/trainer.
 • Bij uitwedstrijden worden de voetbalschoenen apart meegenomen zodat de auto’s niet vies worden gemaakt met zand, modder, gras etc.
 • Voor, na en tijdens de wedstrijd is de trainer aan het woord.
 • De speler kent de spelregels, houdt zich hieraan en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Spelers beseffen dat voetbal een teamsport is en leveren een actieve bijdrage aan teamopbouw.
 • Alle vormen van wangedrag tegen medespelers (schelden, pesten, stemming maken) zijn uit den boze.
 • Tijdens de wedstrijd worden scheenbeschermers gedragen.
 • Aan het einde van de wedstrijd worden scheidsrechter en tegenspelers en grensrechter de hand geschud.
 • Overwinningen niet provoceren naar tegenstander.
 • Na de wedstrijd is het wenselijk dat iedereen een douche neemt (op de F- teams na).
 • Diegene die door de leider wordt aangewezen, maakt de kleedkamers schoon.
 • Om beurten nemen de spelers de was mee naar huis conform de waslijst.
 • De tenues dienen na afloop van de wedstrijd gecontroleerd te worden door diegene die ze gaat wassen.

“Algemeen”

 • Beperk afmelden tot het minimum, want je bent lid van een voetbalclub, dus speel je.
 • Het zou leuk zijn als er op toerbeurt een wedstrijdverslag wordt gemaakt voor de internetsite van VV Keer (www.vvkeer.nl).
 • Trainers en leiders dienen voorzien te worden van e-mail adressen, zodat men makkelijker kan corresponderen.
 • Indien men wil stoppen met voetbal dient men het lidmaatschap tijdig op te zeggen bij de jeugdsecretaris.
 • Aan het einde van het seizoen in ieder geval vóór 1 juni.
 • Indien men niet tijdig de contributie betaalt kan dit gevolgen hebben.
 • Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team, tegenstanders, wedstrijdleiding en de scheidsrechter.
 • Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoei u niet met het spel. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen. Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers.

“Het Kleedlokaal”

 • Elke competitiedag hangt op de ruit van de kantine een indelingsoverzicht van de kleedlokalen en velden.
 • Na de training of wedstrijd moet men de kleedlokalen netjes achterlaten.
 • Vernielingen in de kleedlokalen worden verhaald op diegene die ervoor verantwoordelijk zijn.
 • Er geldt een rook- en drinkverbod (alcohol) voor het kleedlokaal.

“Welke maatregelen zijn er”

 • Een speler die niet opkomt voor een training benadeelt het team en dat kan gevolgen hebben voor de komende wedstrijd.
 • Een speler die niet opkomt voor een wedstrijd benadeelt het team en dat kan gevolgen hebben voor de komende wedstrijden.
 • Bij wangedrag krijgt men een waarschuwing en bij de 3e waarschuwing volgt er een gesprek met de ouders. Gevolg van deze waarschuwing is 1 week schorsing.
 • Bij de 4e waarschuwing volgt er een schorsing van 1 maand.
 • Bij een 5e waarschuwing wordt de speler bestraft met een royement.

“Tot slot”

Een vereniging als VV Keer draait helemaal op vrijwilligers. Zonder hen bestaat er helemaal geen VV Keer. Wij vragen dan ook aan ouders om als leider of als grensrechter te fungeren.
Ook kan aan u gevraagd worden om af en toe eens een wedstrijd te fluiten bijvoorbeeld bij de E-tjes of de F-jes. Natuurlijk is het ook leuk om jonge spelers (van C en B teams) te stimuleren om een potje te fluiten bij de kleintjes. Voor het trainen van onze jongste jeugd kunnen wij nog altijd vrijwilligers gebruiken. Dus klop gerust aan bij ons bestuur en bied aan om te helpen, er is altijd wel iets te doen.