In memoriam

In memoriam Chiel Pirnaij.

Ons bereikte het droevige bericht dat Chiel Pirnaij plotseling is overleden.

Chiel was in de jaren 60 en 70 een van de vaste waarden voor Keer 1, samen met zijn broers..

Later speelde hij nog bij Keer 5, de voorloper van Keer veteranen.

Jaren is Chiel senioren- en jeugdleider geweest, tevens terreinknecht.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oudste lid Lei Bröcheler.

Het lidmaatschap van Lei begon meteen bij de oprichting van de club in 1946 en het duurde niet lang voordat Lei zichzelf onmisbaar maakte voor de vereniging. Lei werd eind 1947 door toenmalig voorzitter Winand Haesen gevraagd of hij het secretariaat wilde verzorgen. Lei zou echter pas in januari het volgende jaar 18 worden en kon dus geen bestuursfunctie vervullen. De voorzitter deelde hem mede dat hij vanaf “nu” 18 was en zo geschiedde: Lei werd op “18-jarige” leeftijd onze jongste secretaris ooit. Deze rol heeft hij tot 1979 met veel kunde vervuld. Hij werd daarvoor op de A.L.V. van 9 oktober 1980 benoemd tot Ere-Secretaris van de V.V. Keer.

Het bleef niet alleen bij het (wedstrijd)secretariaat. Lei was ook zo vroeg als 1947 zowel een gediplomeerd jeugdleider als gediplomeerd scheidsrechter. Later zou hij dan ook leiding en training geven aan het eerste V.V.Keer jeugdelftal dat aan de competitie deelnam. Dit was op 23 september 1950 tegen Standaard te Maastricht. Tevens verzorgde Lei 13 jaar lang de toto/lotto, onze voornaamste inkomstenbron in de jaren ’60 en ’70. Dit betekende op woensdag de toto/lotto innemen, op donderdag de kaarten tellen en stempelen en op vrijdag naar Maastricht om alles in te leveren, 52 weken per jaar. Dat Lei alles deed voor de club blijkt tevens uit het feit dat hij naast zijn secretariële taken, ook het penningmeesterschap van 1968 tot 1970 op zich nam.

Met veel trots en verheuging hebben we in 2016 het 70-jarig jubileum van Lei mogen vieren. Een uitzonderlijke prestatie. Als we terugkijken naar foto’s uit de levensloop van Lei, kijken we onlosmakelijk ook naar de levensloop van onze club. Voor dit indrukwekkende palmares zullen wij Lei dankbaar blijven en onze herinnering aan hem in ere houden.

Lei mocht de respectabele leeftijd van 89 bereiken.

Namens ereleden, leden en bestuur.
R.K.V.V.Keer.