Kunstgras versie 4

Beste leden,

Zoals eerder aangegeven zal het bestuur periodiek verslag uitbrengen van de ontwikkelingen die volgen n.a.v. het beleidsplan; met name het kunstgras natuurlijk.

– Update kunstgras:

De aanleg van een kunstgrasveld is onderhevig aan hoe de gemeente haar investering vorm wilt geven. Deze vormgeving zelf is weer onderhevig aan de samenwerkingsmogelijkheden die Sportcomplex Bakkerbosch biedt. Vandaar dat de gemeente de hulp van BMC (adviesbureau voor de publieke sector) heeft ingeschakeld voor het opstellen van een zogenaamde quickscan van het gebied. Het bestuur heeft samen met BMC, de gemeente, TC Bakkerbosch, Hockeer en HBS Amicitia een gesprek gevoerd om het sportcomplex onder de loep te nemen, onze wensen uit te spreken en de samenwerkingsmogelijkheden op tafel te leggen. In een notendop is hieruit gekomen dat VV Keer (net als de meerderheid van de overige verengingen) groot voorstander is van samenwerken, maar dat een letterlijke samenvoeging van faciliteiten zeker een brug te ver is. VV Keer wilt kijken hoe onze faciliteiten, met behoud van eigen identiteit en voorzieningen, effectiever ingezet kunnen worden door en voor een breder publiek. Hiervoor vinden wij een kunstgrasveld noodzakelijk. Dit hebben wij als bestuur tijdens dit gesprek nog een keer duidelijk aangeven. In het verlengde hiervan hecht het bestuur er aan te vermelden dat het overleg op een goede en constructieve manier plaatsvindt. Het bestuur gaat er dan ook nog steeds van uit dat in 2018 kan worden begonnen met de daadwerkelijke aanleg van een kunstgrasveld.

– Brainstormsessie:

De brainstormsessie was goed bezocht. Het bestuur hechtte er waarde aan dat alle aanwezigen de zich ook uitspraken i.p.v. alleen te luisteren. Veel punten kwamen ter tafel en alles is bespreekbaar gemaakt. Samengevat is er is meer duidelijkheid gewenst over de uitvoering van het beleidsplan van de club (vandaar ook deze periodieke updates). Leden hebben de kanttekening gemaakt om de samenwerkingsgesprekken realistisch aan te gaan, doel is uiteindelijk samen sterker worden. Het bestuur heeft dit ter harte genomen en ook toegepast in de gesprekken die in dit bericht beschreven staan. Als laatste kwam sponsoring voort als een belangrijk punt, we vragen iedereen die mogelijke sponsoren weet, dit aan te dragen bij het bestuur zodat dit doorgegeven kan worden aan de vrijwilligers die zich aangemeld hebben hierbij te helpen.

– Omliggende verenigingen:

Hoewel de meeste samenwerking via de gemeente gaat, heeft het bestuur ook op eigen initiatief een hand uitgestoken naar omringende verenigingen. Een kunstgrasveld kan alleen aangelegd worden als niet alleen de club, maar het hele sportcomplex toekomstbestendig is. Daarom willen we bijvoorbeeld kijken naar ons gezamenlijk sportaanbod (zeker voor sportdag op school bijvoorbeeld). Een voorbeeld van samenwerking die al bestaat (en die we ook zeker in stand willen houden) is tussen VV Keer en HBS Amicitia. De banken/tafels die we gebruiken bij de nieuwjaarsreceptie zijn van de HBS. Andersom gebruikt de HBS weer onze douches tijdens de internationale toernooien. Dit soort samenwerkingen ervaren we als bijzonder prettig en zo houden verenigingen elkaar sterk.

Soortgelijke samenwerkingen gaan verder dan alleen sportcomplex Bakkerbosch. Ook heeft het bestuur inmiddels een goed en prettig gesprek gehad met onze collega’s bij FC Bemelen waar toekomstige samenwerking ook besproken is. Denk aan samen toernooien organiseren, (toekomstige kunstgras)velden beschikbaar stellen, materiaal beschikbaar stellen en uiteraard het behoud van de geweldige derby’s tussen Keer en Bemelen.

– Netwerkbijeenkomst:

Iedere club valt en staat met haar vrijwilligers. Het is dan ook noodzaak dat het vrijwilligersaantal zo hoog mogelijk blijft. De commissie ledenwerving en -behoud heeft daarom een netwerkborrel georganiseerd om onder de ouders van jeugdspelers meer duidelijkheid en draagvlak te verwerven.? Wat verwachten deze ouders eigenlijk van de club, hoe kunnen we verbeteren en waar kunnen de ouders meehelpen? Ook hieruit kwam voornamelijk de verwachting dat het bestuur de lobby voor kunstgras doorzet. Tevens verwacht men betere communicatie en informatievoorziening (wederom, daarom deze periodieke updates). De netwerkbijeenkomst heeft inmiddels enkele nieuwe vrijwilligers en een sponsor aangetrokken. Ook willen we dat de vrijwilligers zich gewaardeerd
voelen voor het urenlange werk dat onze club levensvatbaar houdt, vandaar dat dit jaar weer een vrijwilligersavond op kosten van de club georganiseerd wordt.

Tot dusver de belangrijkste punten sinds de winterstop. Bij vragen is het bestuur altijd bereikbaar via de e-mailadressen op de site, telefoon, via Facebook of spreek ons gewoon aan. Punten worden verzameld en meegenomen naar de bestuursvergaderingen die we vanaf deze maand per 3 weken houden (i.p.v.4). Schroom dus zeker niet om vragen te stellen, kritiek te geven en ideeën te delen want een goede communicatie is niet alleen tijdens het voetballen belangrijk!

Sportieve groeten,
Het bestuur.