VCP Vertrouwenspersoon

Voor wie bestemd:
De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

Taakomschrijving VCP Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Hij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Je kan voor alle voorvallen contact opnemen met de VCP, aantal concrete voorbeelden zijn: aanvraag VOG, pesten, uitsluiting, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme, seksisme, seksuele ongewenstheden etc.
Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijst de vertrouwenscontactpersoon door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen.
Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Zie meer informatie

 

Maurice Vanderbroeck:  mailadres: mauke13@hotmail.com